สถาบัน KDI มอบทุน POSCO Asia Fellowship

สถาบัน KDI school of Public Policy and management?ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เสนอให้ทุน POSCO Asia Fellowship แก่ข้าราชการจากประเทศจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ?Master of Public Policy (MPP)ประจำปีการศึกษา 2552 โดยทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุน POSCO TJ Park Foundation

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) รวมไปถึงโอกาสของการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย หรืออาจารย์ ในระหว่างศึกษา โดยในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบัน KDI School

คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย
และ เวียดนาม สำหรับปีการศึกษา ปี 2008 ซึ่งประเทศที่ได้สิทธิ์รับทุนนี้ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละปี
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
-?ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการเขียนใบสมัคร


ใบสมัครขอรับทุน สามารถทำได้ด้วยการออนไลน์จากเว็บไซต์ของ KDI School
จุดประสงค์ในการขอรับทุน ส่งทางไปรษณีย์

ใบประกาศนียบัตร ส่งทางไปรษณีย์
จดหมายของบุคคลอ้างอิง 2 ท่าน ส่งทางไปรษณีย์
ภาพถ่ายขนาดเท่ากับพาสพอร์ต 2?รูป ส่งทางไปรษณีย์
ใบรับรองจากต้นสังกัด ส่งทางไปรษณีย์

หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 31 ตุลาคม 2551

ส่งใบสมัครไปได้ที่
Ms.Manah Kim

KDI School, 207-43
Cheonngnyangri-2-dong, Dongdaemun-gu
Seoul 130-868, Korea


E-mail: [email protected]

Website: www.kdischool.ac.kr
Tel: 822-3299-1281/1019
Fax: 822-3299-1223

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ