สทศ.เปิดให้ผู้สอบยื่นเรื่องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT วันที่ 2-4 มิถุนายน 2557 นี้

วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ได้นำข่าวคราวด้านการสอบ GAT-PAT มาเล่าสู่กันฟังครับ...