สท. มอบทุนฝึกอบรมผู้นำเยาวชนประจำปี 2556 ที่ประเทศญี่ปุ่น

มาชมข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่น่าสนใจกันต่อดีกว่าขอรับ และแล้วก็มาถึงนะครับสำหรับทุนที่มาจากประเทศของเราเอง ซึ่งครั้งนี้เป็นทุนของทาง สท. นะครับ มาลงลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนนี้กันเลยดีกว่า

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้เสนอทุน 57 ทุนด้วยกันให้กับเยาวชนเพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนในโครงการ ฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2556 ที่ประเทศ ญี่ปุ่นครับ

ในส่วนของรายละเอียดที่ว่า ทุนจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไรบ้างนั้นทาง สท. ยังไม่ได้ระบุนะครับแต่น่าจะเป็นแบบเต็มจำนวนล่ะครับ ผู้ใหญ่ใจดีลงมาเองทั้งที ^^

 

Cherry-Blossom-Lake-Sakura-Japan

 

มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันครับ
– ผู้สมัครต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนสมัคร มีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มตามที่กำหนดในแต่ละสาขาที่สมัคร และมีประสปการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีในสาขาที่ตนสมัคร
– มีอายุมากกว่า 20 ปี แต่ห้ามเกิน 35 ปี
– มีสัญชาติไทย
– ไม่ได้รับราชการหรือทำงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
– ไม่ติดการตรวจเลือกทหาร
– ไม่เคยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นมาก่อนเลย
– ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์
– มีสุขภาพดี แข็งแรง
– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น(ที่ต้องไปต่างประเทศ) กรณีเคยเข้าร่วมโครงการต่างประเทศกับทาง สท. ต้องกลับมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีด้วยกัน

 

สาขาที่เปิดรับและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มที่กำหนด

Youth Development (สาขาการพัฒนาเยาวชน)มีจำนวน 15 ทุนด้วยกัน ข้อกำหนดคือ ต้องเป็นข้าราชการ จนท. บุคลากรในหน่วยงาน หรือ องค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน

– Community Small and Medium Enterprise Development and Promotion (สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม) มีจำนวน 14 ทุน มีข้อกำหนดคือ ต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรส่งเสริมเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค หรือเป็นผู้ทำงานในองคืกรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

– Community-based Health Operation and Management (สาขาการบริหารและจัดการสาธารณสุขชุมชน) มีจำนวน 14 ทุนด้วยกัน มีข้อกำหนดก็คือ ต้องเป็นข้าราชการ บุคลากร หรือ จนท. ด้านสาธารณสุขชุมชน

 

japan-student

 

มาดูในส่วนของเอกสารที่จำเป็นกันครับ
– ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
– รูปถ่าย 2×2นิ้ว ไม่บังใบหน้าและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
– หนังสือรับรองการทำงาน (แสดงการทำงานในสาขาต่าง ๆ ของผู้สมัคร) พร้อมแนบบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการและพนักงานรัฐของผู้รับรองผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้หากผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจำเป็นต้องนำหลักฐานมายื่นด้วย
– บทความหรือเรียงความเกี่ยวกับงานของตน และความคาดหวังที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนางาน (จะใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ)

 

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเลยหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับ ตามที่อยู่นี้เลย

กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วงเล็บไว้ว่า “สมัครโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน”

หรือสอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มประสารงานต่างประเทศ โทร 0-2651-6534 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 179

 

SONY DSC

 

โดยทาง สท. ได้ร่างกำหนดการณ์ไว้ดังนี้ครับ
– สาขาพัฒนาเยาวชน
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 7 – 31 พฤษภาคม 2556 /ส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง 7 – 27 พฤษภาคม 2556 (โดยยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์)

– สาขาอื่น ๆ
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 7 – 20 พฤษภาคม 2556

 

สำหรับทุนดีๆในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้ เพราะถือเป็นโอกาสอันดีเลยล่ะครับ แล้วพบกันให้นะครับ กับข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ ScholarShip.in.th :)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ