สท. เปิดรับสมัคร 28 เยาวชน ร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีครับ วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาใหม่มาฝากเพื่อนๆชาวเว็บ ScholarShip.in.th กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้ใครที่อยากจะไปญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆในอาเซียน น่าจะถูกใจกัน

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ในปี 2556 ซึ่งจะคัดเลือกเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ 28 คน รวมทั้งหมด 330 คน เพื่อเดินทางร่วมกับเรือ ไปแวะเยือนประเทศต่างๆ

ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งบนเรือและในประเทศที่แวะไป ทั้งการอภิปราย กีฬา นันทนาการ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเสริมสร้างความเข้าใจ การทัศนศึกษา

 

asean-youth-ship

 

รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 51 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ตุลาคม จนถึง 17 ธันวาคม 2556 ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย จะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆให้เกือบทั้งหมด

มีเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนอกเหนือจากการใช้ชีวิตปกติเท่านั้น ที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องออกเอง

 

ใครที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สถานภาพโสด
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
– ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน และไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น
– หากเคยรับทุนของ สท. มาแล้ว จะต้องกลับมาในไทยแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

asean

 

สำหรับการสมัคร ให้เตรียมเอกสารต่างๆดังนี้
– ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)
– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
– บทความ หัวข้อ ความคาดหวังและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ และการนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ ความยาวประมาณ 1 หน้า A4

 

จากนั้นสามารถส่งใบสมัครไปได้ที่
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2255 5850 หรือที่เว็บไซต์ http://opp.go.th/information_newsdetail.php

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2556 นี้เท่านั้นนะครับ น้องๆคนไหนที่สนใจ จะได้ไปทั้งประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆในอาเซียนมากมาย ก็อย่าพลาดโอกาสดีๆนี้กันล่ะ…..

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ