สกอ. และ หอการค้าญี่ปุ่น กทม. มอบทุนในระดับป.ตรี – โท สำหรับ นศ. ปี 1 จ้า

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้ทางเราก็ได้นำข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษา มาฝากเพื่อน ๆ กันเช่นเคยครับ มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนกันเลย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กทม. มอบทุนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ในปี 1 หลากหลายสาขาวิชา โดยจะเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อมครับ

ทุนนี้มอบให้กับทางผู้มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยข้อแม้หลักก็คือ ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัด สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษาเท่านั้น

 

ws_Windmills

 

ประเภทของทุนการศึกษา และคุณสมบัติ

 – ปริญญาโท ต่อเนื่อง 2 ปี
    – กำลังศึกษาในสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 1 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
    – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือภูมิภาคของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่
    – มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาใด ๆ อยู่

 – ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และเฉพาะสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง 4 ปี
    – กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดก็ได้ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75
    – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือภูมิภาคของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่
    – มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาใด ๆ อยู่

 

BE1NEF Group of graduation students with diplomas outdoors

 

วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา
 – กรอกใบสมัครทุนการศึกษาให้ครบถ้วน
 – เขียนเรียงความ โดยในระดับริญญาโท ต้องเขียนในหัวข้อเรื่อง  “How do I contribute to environment problem in Thailand after graduation” ไม่เกิน 1 หน้า A4
 – สามารถส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนาทั้งหมด 1 ชุด ที่มหาวิทยาลัยของผู้สมัครเองได้เลยครับ

 

หวังว่าเพื่อน ๆ จะไม่พลาดทุนการศึกษาดี ๆ แบบนี้กันนะครับ แล้วพบกันใหม่ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากทั้งใน และต่างประเทศ ได้ที่ ScholarShip.in.th จ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ