สมัครรับทุนวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ในโครงการ Franco-Thai

เพิ่งลงข่าวทุนปริญญาโทจากประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อสองสามวันก่อน วันนี้ทาง ScholarShip ก็ได้รับข่าวทุนจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาอีกทุนหนึ่งแล้วนะครับ คราวนี้จะเป็นทุนอะไรอย่างไรนั้น เรามาติดตามกันครับ

โดยทุนนี้เกิดจากความร่วมมือของสกอ.กับรัฐบาลฝรั่งเศส ทำให้เกิดโครงการที่ชื่อว่า Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research ซึ่งปีนี้ก็มอบเป็นปีที่ 12 แล้วครับ

รูปแบบของทุนการศึกษา เป็นทุนวิจัย ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้สอน นักวิจัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากทั้งฝั่งไทยและทางฝรั่งเศส

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องระบุสาขาที่จะวิจัย จุดประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และแจกแจงค่าใช้จ่ายในการวิจัยมาให้โดยละเอียด

ระยะเวลาในเสนอโครงการวิจัย จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 16 กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ และหากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับทุนจะถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อได้ที่ คุณศรัณย์ วัชราภัย โทรศัพท์? 02 6105464? ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ