สวยสุดๆ ชมภาพของเกาะ ‘ค๊อกคอม’ หัวใจสีเขียวแห่งประเทศเมียนมาร์!!!

สำหรับประเทศเมียนมาร์ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าบูมจริงๆ...