สสวท. เชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศ รับทุนการศึกษา พสวท.

สสวท. – นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล...