สหภาพยุโรป จัดงานเลี้ยงตอนรับนักเรียนทุน Erasmus Mundus

เอกอัครราชทูตเดวิด ลิปแมน (ในภาพจะอยู่แถวที่ 2 ตรงกลาง) หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับทุนอีราสมุส มุนดุสเพื่อไปเรียนต่อในระดับป.ตรี โท เอก และหลังป.เอก ที่มหาวิทยาลัยในยุโรปในปีนี้

โดยงานเลี้ยงรับรองจัดโดยสหภาพยุโรปที่โรงแรมคอนราดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ในปีนี้มีนักเรียนและนักวิชาการไทย 55 คนได้รับทุนเพื่อไปศึกษาต่อหรือทำวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ ป่าไม้ สถาปัตยกรรม ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

นักเรียนที่ได้รับทุนจะเดินทางไปศึกษาในประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันมีนักเรียนและนักวิชาการไทยกว่า 400 คนได้รับทุนอีราสมุส มุนดุส ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tiny.cc/rbnza

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ