สหภาพยุโรป มอบทุน Erasmus Mundus แก่นักเรียนไทย 55 ทุน

สหภาพยุโรป (อียู) ได้มอบทุน ‘อีราสมุส มุนดุส’ แก่นักเรียนและนักวิชาการไทยจำนวน 55 คนในปี 2555 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และระดับหลังปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในยุโรปในปีการศึกษานี้ (2555/2556) ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ ป่าไม้ สถาปัตยกรรม ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น นับตั้งแต่เริ่มโครงการอีราสมุส มุนดุส ของอียูเมื่อปี 2548 จนถึงวันนี้ มีนักเรียนและนักวิชาการไทยได้รับทุนแล้วกว่า 400 คน

ในงานเลี้ยงประจำปีของอีราสมุส มุนดุส ที่จัดโดยอียู ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตเดวิด ลิปแมน หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน และกล่าวว่า “ทุกปีเรามาพบกันเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนและนักวิชาการไทยที่มีความสามารถ ที่ได้รับทุนซึ่งมีผู้สมัครจากทั่วโลกอย่างทุน อีราสมุส มุนดุส ผู้ได้รับทุนเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอียูและประเทศไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่เกิดขึ้นเมื่อผู้มีความสามารถจากทั้งสองฝ่ายมาเจอกัน และผ่านทางประสบการณ์ส่วนตัวที่พวกเขาจะได้รับในระหว่างที่ใช้ชีวิตในวัฒนธรรมของยุโรปและพูดภาษาของยุโรป ซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดีที่สุด”

มีนักเรียนและนักวิชาการไทยจำนวน 48 คนได้รับทุนอีราสมุส มุนดุส เพื่อไปศึกษาต่อช่วงหนึ่งที่มหาวิทยาลัยในยุโรปและอีกช่วงหนึงเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมในโครงการ โดยทุนที่มอบให้มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก ไปจนถึงหลังปริญญาเอก ส่วนนักเรียนไทยอีก 7 คนได้รับทุนอีราสมุส มุนดุส เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุโรปอย่างน้อยสองประเทศ ทั้งนี้ในปี 2555 ทั่วโลกมีนักศึกษาปริญญาโท 1,298 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 197 คน ได้รับทุนอีราสมุส มุนดุส

ข้อมูลทั่วไป
โครงการอีราสมุส มุนดุสเป็นโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการอุดมศึกษาชั้นนำของสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษา และส่งเสริมการหารือและความเข้าใจระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ