สัมมนาข้อมูลการศึกษาต่อสาขาศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร

สัมมนาข้อมูลการศึกษาต่อสาขาศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร

บรรยายข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในสหราชอาณาจักร พบตัวแทนจากสถาบันการศึกษาพร้อมฟังประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่า และเข้าร่วม workshop โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากสหราชอาณาจักร

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อแรก ข้อมูลการศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 1300 – 1600 น.


สถานที่: ห้องสุขุมวิท 6 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟฟ้านานา)
ติดต่อ: ฝ่ายศึกษาต่อสหราชอาณาจักร
อีเมลล์: educationuk@britishcouncil.or.theducationuk@britishcouncil.or.th
โทรศัพท์: 02 657 5629, 5631

ที่มา http://events.britishcouncil.or.th/?events-calendar&previewid=774&lang=th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ