สาธารณรัฐเฮลเลนิค มอบทุนการศึกษา หลายระดับ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิค ประจำประเทศไทยแจ้งว่า The State Scholarships...