สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ให้ทุนทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น

Japan Airline (สายการบินเจแปนแอร์ไลน์) มอบทุนทัศนศึกษาประเทศญีปุ่น ให้แก่เยาวชนไทย ประจำปี 2553 ในโครงการชิงทุนทัศนศึกษาครั้งที่ 37 ภายใต้หัวข้อ “Tourism and cross-cultural understanding”

ลักษณะทุน
เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย เข้าร่วมการทัศนศึกษา สัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชนที่ได้รับทุนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน,เกาหลี,ออสเตรเลีย,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,สิงค์โปร์,ไต้หวัน,ฟิลิปปินส์,เวียดนาม และนิวซีแลนด์

การทัศนศึกษาไปยังเมืองสำคัญต่างๆของประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

รับสมัครถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2553

การสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

หรือติดต่อ
นางสาวพิชญา ศรีวงษ์
ฝ่ายโครงการทุนการศึกษาเจแปนแอร์ไลน์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-2158
E-mail: pichaya.sriwong@jal.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=176106

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ