สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ให้ทุนทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น

Japan Airline (สายการบินเจแปนแอร์ไลน์) มอบทุนทัศนศึกษาประเทศญีปุ่น...