สำนักงานก.พ. มอบทุนการศึกษาระดับป.โท ทั้งในและนอกประเทศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลัง ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program หรือ UIS)? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 55 ทุน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ? 5 กุมภาพันธ์ 2553

กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ