สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2557

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เรามาชมข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษา จากประเทศไทยเรานี่เองกันนะครับ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2557 นี้ครับ

โดยจะมีหลายประเทศ ให้เพื่อนๆเลิอก ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศในรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกหรือ วิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสามารถโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้

 

statue_liberte_1_modifie

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 – เป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษารัฐหรือเอกชนในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.70 หรือระดับปริญญาโทที่มีคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.20
 – มีสัญชาติไทย
 – ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนหรือสมัครรับทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจากแหล่งอื่น
 – ไม่เคยได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศมาก่อน
 – มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด (สามารถดูรายละเอียดได้ในรายละเอียดโครงการ)

 

การเข้าร่วมโครงการมีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้การสนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการภายในเดือนกันยายน 2557 และไม่ให้มีการขยายหรือ ลดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการจากที่ได้รับอนุมัติครับ

 

DIGITAL CAMERA

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถ  สมัครผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัดไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้เท่านั้น

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ได้ดังนี้
ข้อกำหนดแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2557
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2557
แบบฟอร์ม UMAP standard application form & study plan using UCTS

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุก ๆ วัน ที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ