สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครทุนเรียนนอกรอบใหม่ มอบให้ถึง 6 ปะเภท มาดูรายละเอียดกัน

สวัสดีจ้า วันนี้มีข่าวดีเป็นพิเศษ เพราะทางสำนักงาน กพ. ที่มอบทุนการศึกษาให้คนไทยไปเรียนในต่างประเทศนั้น ได้ประกาศมอบทุนรอบใหม่ออกมาอีกเยอะมาก

 

โดยครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกคนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ได้ไปฝึกอบรม เพิ่มพูดความรู้ความสามารถในต่างแดน งานนี้อย่าพลาดกันเลย

ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ซึ่งกำหนดคุณสมบัติ และความต้องการแตกต่างกันไป เอาเป็นว่าเราลองมาดูรายละเอียดกันเลยจ้า

 

schoalrship-thai

ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ประจำปี 2556 รับสมัครบัดนี้ – 15 มีนาคม2556

ประกาศรับสมัคร และเอกสารแนบ 1-3

แก้ไขคุณสบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก alt

– ใบสมัคร

 

ทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2556 รับสมัครบัดนี้ – 15 มีนาคม2556

ประกาศรับสมัคร  และเอกสารแนบ 1-3

แก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก alt

– ใบสมัคร

 

ทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ประจำปี 2556    รับสมัครบัดนี้ – 15 มีนาคม2556

ประกาศรับสมัคร และเอกสารแนบ 1-3

แก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

– ใบสมัคร

 

ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนสำหรับผู้บริหาระดับสูง) ประจำปี 2556 รับสมัครบัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2556

ประกาศรับสมัคร

 รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตร

 

ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหาระดับสูง) ประจำปี2556 รับสมัครบัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2556

ประกาศรับสมัคร

 รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตร

 

ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนสำหรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ/ความรู้เฉพาะด้าน) ประจำปี 2556 รับสมัครบัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2556

ประกาศรับสมัคร

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ