ก.พ. มอบทุนอบรมในต่างประเทศ จำนวน 50 ทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็ได้นำข่าวทุนการศึกษา จากหน่วยงานในประเทศไทยมาบ้าง ซึ่งมาจากสำนักงาน ก.พ. นั่นเอง

โดยเป็นทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดให้ข้าราชการ สมัครเข้ารับทุน ไปฝึกอบรมต่างประเทศ เพื่อเตรียมข้าราชการไทยสู่ยุคประชาคมอาเซียน

ทุนการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 50 ทุนด้วยกัน ซึ่งเมื่อผู้สมัครกลับมาแล้วก็ต้องทำงานกับทางราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของที่รับทุน แต่ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับทุนไม่มาทำงานกับทางราชการ ก็จะถูกปรับเงินทั้งหมดเป็นจำนวน 2 เท่า

 

Tuscany-Italy

 

 

โดยทุนการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

ทุนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หัวหน้า หรือรองหัวหน้า ในส่วนราชการ ซึ่งไม่ต่ำกว่าระดับกรม 20 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี ปิดรับสมัครวันที่ 7 มิถุนายน 2556

 

ทุนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ 15 ทุน โดยผุ้สมัครต้องได้รับมอบหมายจากส่วนราชการให้รับผิดชอบงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปฝึกอบรม โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี ปิดรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

ทุนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป 15 ทุน โดยผู้สมัครต้องได้รับมอบหมายหรือจะได้รับมอบหมายจากส่วนราชการให้รับผิดชอบงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปฝึกอบรม โดยไม่อายุไม่เกิน 50 ปี ปิดรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

fairy-pools

 

 

มาดูในส่วนคุณสมบัติผู้สมัครกันครับ
 – สำเร็จการศึกษาในระดับ ป. ตรี ขึ้นไป
 – มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอเพื่อไปอบรมต่างประเทศ
 – เป็นคนดี มีศีลธรรม มีความประพฤติดี
 – เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ
 – เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากส่วนราชการว่ามีความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น เพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ
 – ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลหรือทุนจากต่างประเทศอื่น ๆ ในระยะเวลา 1 ปีให้หลังมานี้
 – ไม่เคยได้รับทุนหลักสูตรเครียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียนของทาง ก.พ. มาก่อน

 

saint-petersburg-city-russia-view-1

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

แล้วพบกันใหม่นะครับ กับข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศ อัพเดททุก ๆ วันที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นจ้าา :)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ