สำนักงาน ก.พ. มอบทุนฝึกอบรมหลักสูตรต่อต่านคอรัปชั่น ในต่างประเทศ

วันนี้เว็บไซต์ ScholarShip.in.th มีทุนการศึกษาในต่างประเทศมาฝากเหมือนเช่นทุกวันนะครับ และที่สำคัญคือเป็นทุนจาก สำนักงาน ก.พ. หน่วยงานของไทยที่ให้ทุนเป็นประจำอีกด้วย

 

ในครั้งนี้ทาง ก.พ. ระบสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม หลักสูตร Governance and Anti-Corruption ต่อต่านการคอรัปชั่น ประจำปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 35 ทุนด้วยกัน

ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ก็จะต้องกลับมาทำงานในหน่วยงานที่กำหนดไว้ (เพื่อช่วยต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุน

 

corruption-scholarship

 

โดยทุนการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
– ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป จำนวน ๕ ทุน

– ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๐ ทุน

 

สำหรับคุณสมบัติอื่นๆนั้น กำหนดเอาไว้ว่า
– ต้องเป็นข้าราชการพลเรือน มีตำแหน่งตามที่ระบุเอาไว้ และอายุไม่เกิน 50 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– หากเคยได้รับทุนจากทางรัฐบาลแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานในไทยไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจากการรับทุน

 

corruption-scholarship2

 

ในส่วนของขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดของการรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ได้เลยครับ

– ประกาศรับสมัคร และเอกสารแนบ 

ใบสมัคร

–  หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือก (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคมนี้เท่านั้น ข้าราชการท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมรับทุนในหลักสูตรนี้ ก็สามารถดำเนินการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ…

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ