สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลไทย ให้ข้าราชการไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

ข่าวทุนเรียนต่อต่างประเทศในวันนี้ เราได้รับข่าวดีจากทุนรัฐบาลอีกแล้วนะครับ ทางเว็บ ScholarShip.in.th ก็เลยรีบเอามาฝากกัน จะได้ไม่ต้องพลาดโอกาสดีๆนี้ไป ลองมาติดตามรายละเอียดเลย

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลไทย ในโครงการทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้มีโอกาสรับทุนไปฝึกอบรมในต่างประเทศนั่นเอง

สำหรับทุน ก.พ. ก็มีข้อผูกมัดเช่นเคย คือต้องกลับมาทำประโยชน์แก่ราชการตามที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนนะครับ มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับด้วย

ocsc-scholarship

 

ทุนการศึกษาที่มอบให้จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน แบ่งออกเป็น
1 ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญจำนวน 10 ทุน
2 ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 ทุน

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุน
– สำหรับทุนประเภทแรก ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี
– สำหรับทุนประเภทที่สอง ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
– มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
– มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามที่ ก.พ. กำหนดไว้

 

ocsc-scholarship2

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
– แบบฟอร์มแสดงความต้องการรับทุน พร้อมติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว
– หลักฐานการศึกษา
– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับฝึกอบรมดูงาน โดยกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีคะแนน 50% ขึ้นไป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เรียงความเหตุผลที่ขอสมัครรับทุน (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
– หนังสืออนุญาตให้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการ
– หนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปอบรม

 

สำหรับรายละเอียดเรื่องการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดหลักสูตรอบรมนั้นค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะ แนะนำให้ผู้ที่สนใจอ่านข้อมูลในครบถ้วนโดยละเอียดก่อน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม นะครับ

หมดเขตรับสมัครทุนการศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ที่สนใจก็ศึกษารายละเอียดทุนและเริ่มสมัครได้เลยครับ….

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ