สำหรับใครที่สงสัยว่าทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีกี่ประเภท…มาดูกันเลย

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th ทุกๆ คน เชื่อว่าหลายๆ คนคงอยากจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นใช่มั้ยล่ะ :) วันนี้เราจึงมมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษาจากญี่ปุ่นมาฝากกันจ้า เป็นยังไงเรามาชมกันเลย

ในบทความนี้เราจะไปทำความรู้จัก ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งถ้าใครที่กำลังอยากจะหาทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ละก็ ควรจะทำความเข้าใจไว้นะครับ เพราะนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เลยทีเดียว

ในทุกๆ ปีจะมีการมอบทุนการศึกษาจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ

 

4

 

ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ในระดับนี้ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 21 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มทุนการศึกษา จะมีระยะเวลารับทุนโดยประมาณ 5 – 7 ปีครับ

สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ จะรวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 เพิ่มเติมไปอีก 1 ปีด้วย ซึ่งทุนจากญี่ปุ่นจะ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

ประเภทที่ 2 ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

ทุนในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

สำหรับระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไปครับ

 

3

 

ทุนประเภทที่ 3 ทุนญี่ปุ่นศึกษา

ทุนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี

โดยต้องกำลังศึกษาวิชาเอกเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่น และกำลังเรียนอยู่ปีที่ 2 หรือ 3 ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เริ่มรับทุนเดือนตุลาคมในปีที่ขอทุนครับ

 

ทุนประเภทที่ 4 ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู

ทุนนี้จะอยุ่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการไทย โดยจะคัดเลือกครูในสังกัด พื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปีครับ

ผู้สมัครต้องสอนนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครูเท่านั้น ระยะเวลารับทุน 1 ปีครึ่ง (เรียนภาษาครึ่งปี) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี  เริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

 

1

 

ทุนประเภทที่ 5 ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อีกหนึ่งทุนที่อยู่ในความดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 17 – 21 ปี  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

ทุนประเภทที่ 6 ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

ทุนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการครับ โดยทางกระทรวงจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย อายุ 17 – 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

สำหรับระยะเวลาการรับทุนจะมีทั้งหมด 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

 

2

 

ทุนประเภทที่ 7 ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร)

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

 

japan-embassy-scholarship2

 

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น หวังว่าคงจะตอบคำถามที่เพื่อนๆ มักสงสัยกันนะครับ แล้วมาพบกันได้ใหม่กับข่าวสารดีๆ ด้านการศึกษากับ ScholarShip.in.th นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ