สิ่งที่ทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสีต่างๆรอบตัวได้ไม่เท่ากัน !!

    เคยสงสัยบ้างหรือเปล่าคะว่าสัตว์ต่างๆ อย่างเช่น...