สู่ความเวิ่งว้างอันไกลโพ้น!! ชมภาพสวยๆ ของกรุงปารีส จากกล้องที่ติดตัวนกอินทรีย์

  อยากเห็นคนไทยบินได้…ตั้งแต่เริ่มต้นมนุษยชาติ...