หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ 2557

โครงการรับตรงต่อไปที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ยาอกทำงานสายอาชีพด้านทหารเลยครับ ว่าแล้วเราก็มาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ พลอาสาสมัคร (ชาย-หญิง) ประจำปี 2557

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม – 26 กันยายน 2557 นะครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

4076a5

 

คุณสมบัติ
เพศชาย
 – ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 ถึง 28 ปี
 – เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 – บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ถึง 5
 – ความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน 180 เซนติเมตร

เพศหญิง
 – หญิงไทยอายุตั้งแต่ 20 ถึง 28 ปี
 – สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6 ถึงระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในชนบท สถาบันราชภัฏ และสถานศึกษาทั่วไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 – เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด.) ก็ได้
 – ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร

 

92

 

วันทดสอบ
– รายงานตัวทดสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 17-20 กันยายน 2557
– รายงานตัวทดสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ภายในวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557

 

เกณฑ์ในการพิจารณา
– สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการในพระองค์
– ผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหาร ให้ทำการทดสอบร่างกายครบทุกสถานี (ไม่จำกัดเวลา)
– สำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกวิชาทหาร ดูบุคลิกลักษณะท่าทาง (อยู่กับที่และเคลื่อนที่) ดูความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของร่างกาย
– ทดสอบสายตา
– สอบสัมภาษณ์ในส่วนของความรู้รอบตัว
– ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
– ตรวจร่างกายและสุขภาพโดยแพทย์
– พิมพ์ลายนิ้วมือ

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร
สำหรับเพศชาย
สำหรับเพศหญิง

 

แล้วมาพบกับข่าวโครงการดีๆ แบบนี้กันได้ทุกๆ วันกับ ScholarShip.in.th นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ