หลักสูตรเรียนพร้อมกับฝึกงานที่ Academia International ในประเทศออสเตรเลีย

พบกับการแนะนำสถานศึกษาในต่างประเทศอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับ...