องค์กร KAAD ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก ประเทศเยอรมนี

องค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการคาทอลิกสำหรับนักเรียนต่างชาติ () หรือ KAAD มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมนี

ทุนที่มอบให้ไม่จำกัดสาขาวิชา นั่นหมายความว่า ผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาใดก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนทุนที่มอบให้ หากเห็นว่าผู้สมัครมีความสามารถพอ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร กำหนดไว้ดังนี้
1.ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา
2.มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
3.ไม่จำกัดศาสนาของผู้สมัคร แต่ผู้ที่เป็นคริสเตียนจะได้รับการพิจารณาก่อน
4.อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับระดับปริญญาโท และไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก
5.มีผลการเรียนดี

กำหนดให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน? เปิดภาคเรียนเดือนกันยายน ปี 2011หรือส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม ปี 2012

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Prof. Dr. Jayant K. Routray

KAAD Committee South East Asia School of Environment Resources and Development
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)
ตู้ปณ.4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0-2524-6413
อีเมล์ Admissions@ait.ac.th
เว็บไซต์ www.ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ