อาการองุ่นเปรี้ยว สิ่งที่ทำให้ชีวิตใครหลายคนพัฒนาไม่ถึงไหนซะที !!

    ความจน (Poverty ) หรือมีไม่เท่าคนอื่น (Lacks of opportunity) สำหรับคนที่คิด (อะไรๆ)...