อายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนเรียนฟรีประเทศญี่ปุ่นที่ University of Tokyo

ช่วงนี้มีทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเยอะเลยนะครับ...