อายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น

ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2553 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
– เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
– มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีบุคลิกเป็นผู้นำ
– ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์

– ผ่านการทดสอบต่างๆดังนี้ TOEFL, GRE, JLPT (ตามแต่ละสาขาที่กำหนด)

หมดเขตรับสมัคร
31 มีนาคม 2552

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์: http://www.ajinomoto.co.th/th/infonews/detail.php?ContentID=42

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ :
คุณดวงดี ศรีศิริรุ่งโรจน์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์สายตรง: 02-247-7010
Fax:? 02-246-3887
Email: duangdee_srisirirung@ajinomoto.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ