อายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย และ 100 ปีบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น อายิโนะโมะโต๊ะมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554

ก้าวสู่อนาคตที่สดใส ด้วยการเป็นนักศึกษาทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 เพื่อศึกษาต่อ ญ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สถาบันชั้นนำของโลก โดยไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2554
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีผลการเรียนดีเยี่ยม คะแนนสะสมเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีสุขภาพกายและใจ แข็งแรงสมบูรณ์
– ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยโตเกียว
– ผ่านการสอบวัดระดับ ToEFL, GRE, JLPT (ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด)

สิ่งที่จะได้รับจากทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาวิจัย 150,000 เยนต่อเดือน (ไม่เกิน 1 ปี)
ทุนการศึกษาปริญญาโท 180,000 เยนต่อเดือน (ไม่เกิน 2 ปี)
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น
– ค่าธรรมเนียมการเข้าสอบ และการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณมนต์ชัย จันทรกระวี
โทรศัพท์ 022477000 ต่อ 1531
อีเมล์ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ