อีราสมุส มุนดุส มอบทุนป. โท 1 สาขา

อีราสมุส มุนดุส มอบทุนระดับปริญญาโท สาขาเครือข่าย และศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์? ให้กับนักศึกษาต่างประเทศอีก 1 สาขา โดยทุนดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเรียนรู้ท่ามกลาง วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากนักศึกษาประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่
– University of Reading (UoR) ประเทศอังกฤษ
– Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)
– Greece University Carlos III Madrid ประเทศสเปน
– Trinity College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
– ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
– เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.1
– สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนี่ง คือ IELTS 6.5 หรือ TOEFL 570 คะแนน สำหรับข้อสอบกระดาษ 230 คะแนน ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 88 จากระบบ อินเทอร์เน็ต

มูลค่าของทุน
สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มมาชิกยุโรป จะได้รับเงินทุน
จำนวน 35,000 ยูโร ค่าเล่าเรียน 14,000 ยูโร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.reading.ac.uk
ส่งใบสมัครหรือสอบถามใบสมัครไปที่ Nia Alexandrov
MSc Program Coordinator
ACET Centre,
School of Systems Engineering
The University of Reading,
Whiteknights Campus
Reading RG6 6AY
Email: nebcc@reading.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ