เกณฑ์ และจำนวนที่รับสำหรับโครงการรับตรงต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของแก่น

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ ที่นำมาฝากเพื่อนๆ...