เปิดรับสมัครทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น (JAA) อีกรอบแล้ว น้องๆชั้นมัธยมสมัครด่วน!!

โอกาสดีๆสำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น มีมาอีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นชาว ScholarShip.in.th คนไหนที่สนใจก็ห้ามพลาด และมาติดตามรายละเอียดทุนดีๆทุนนี้กันได้เลยครับ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นต่อเนื่องกันมาหลายปี และในครั้งล่าสุดมีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ผ่านเต็มจำนวน

จึงเป็นโอกาสอันดีให้น้องๆที่พลาดไปได้ทำการสมัครกันอีกครั้ง เพื่อสมัครเป็นนักเรียนทุนสมทบรอบใหม่ สำหรับเรียนต่อในปีการศึกษา 2557 นั่นเองล่ะครับ

 

jaa-scholarship2

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก
ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

 

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
5. สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

 

jaa-scholarship

 

รายละเอียดการสอบ
จัดสอบในวันที่ 18 มกราคม 2557 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และการสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อศึกษาให้เข้าใจและสมัครได้เลย
1. รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ
2. รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาไทย
3. รายละเอียดทุนที่ได้รับและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
4. แบบฟอร์มการสมัคร

 

การสมัครต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เท่านั้นนะครับ นี่เป็นโอกาสอันดีแล้ว น้องๆคนไหนที่สนใจก็ห้ามพลาด และขอให้สมหวังกันทุกคนเลยนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ