เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships ประจำปี 2557

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์  ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2556 (เพื่อไปศึกษาในปี 2557)

 

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และทวีปอเมริกา ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษานี้ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศที่กำหนดอีกด้วย

 

australia-scholarship

 

ทุนเการศึกษาเอนเดเวอร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

– ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Endeavour Postgraduate Scholarship (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

– ทุนเพื่อการวิจัย Endeavour Research Fellowship (การทำวิจัยในออสเตรเลียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือการทำวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก)

– ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม Endeavour Vocational Education and Training Scholarship(ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา)

– ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร Endeavour Executive Fellowship

โดยนับตั้งแต่มีการริเริ่มมอบทุนเอนเดเวอร์ในปี 2550 มีคนไทยได้รับทุนนี้แล้วถึง 119 คน

 

australia-scholarship2

 

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia Awards) ซึ่งรวบรวมทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  ซึ่งจัดสรรผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย  (AusAID)

รวมกับทุนเอนเดเวอร์ ซึ่งดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์ และการอุดมศึกษา (DIICCSRTE) เข้าไว้ด้วยกันในชื่อเดียว

 

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ เครือข่ายการศึกษา และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างออสเตรเลียและมิตรประเทศ

อ่านรายละเอียดของทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย และวิธีการสมัคร ได้ที่ www.AustraliaAwards.gov.au

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ