ทุนโครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย 3,5,9 สัปดาห์

ดำเนินการมากว่า 15 ปี

สอบชิงทุนมีทั้งทุนฟรีและทุนสมทบ
ให้ทุนตามความสามารถวัดจากคะแนนจากข้อสอบที่ทำได้จริง
ข้อสอบแยกตามระดับการศึกษา มัธยมต้น,ปลาย,อาชีวศึกษา,อุดมศึกษา
สอบครั้งแรกไม่พอใจในผลสอบสามารถสอบรอบใหม่ได้เรื่อยๆ จนกว่าจะพอใจในผลสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียน,นักศึกษา
อายุตั้งแต่10-22 ปี
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป

เปิดรับสมัคร
1-28พฤศจิกายน2551

“มีศูนย์สอบทั่วประเทศ”

สอบวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม2551เวลา09.00-12.00น.
ประกาศผล22ธันวาคม2551

– นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแผ่ในต่างประเทศ
– มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการเรียนกับนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนรัฐบาล(ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษา)
– เน้นการนำภาษาอังกฤษที่เรียนในประเทศไทยไปใช้ในชีวิตจริง (การสื่อสารได้จิรง)
– มีเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติและจากทั่วประเทศ
– พักบ้านHOST FAMILYเจ้าของภาษาที่เป็นอาสาสมัครมีประสบการณ์และความเข้าใจในการดูแลเยาวชน UCE
– มีอาจารย์ที่ปรึกษาคนไทยเดินทางไปด้วยและอยู่ดูแลเยาวชนตลอดโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-690-0375-7
www.ucethailand.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ