เป๊ะเว่อร์ !! 90 กฏระเบียบอันเคร่งครัดของโรงเรียนญี่ปุ่น

    ใครที่ว่าโรงเรียนรัฐบาลไทยระเบียบจัดแล้ว...