เมืองไทยประกันชีวิต มอบปริญญาโท ในและต่างประเทศ

เมืองไทยประกันชีวิต มอบทุนระดับ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ? สาขาบริหาร ธุรกิจ การบริหารธุรกิจประกันภัย การบริหารโครงการ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง? คณิตศาสตร์ประกันชีัวิต การประกันภัย การบัญชี บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและการพัฒนาองค์กร/การจัดการกลยุทธ์/ การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และจิตวิทยา? จำนวน 4 ทุน? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 9 เมษายน 2553

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน เป็นพนักงานประจำ หรือพนักงานฝ่ายขาย

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL หรือ IELTS โดยให้ยื่นผลสอบพร้อมใบสมัครภายในวันที่ 9 เมษายน 2553 และต้องผ่านการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ (G-MAT) วันที่ 21 เมษายน 2553 ณ? เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

เมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวัน เวลา และสถานที่ บริษัทจะแจ้งให้ทราบหลังประกาศผลสอบข้อเขียน

พนักงานประจำและพนักงานฝ่ายขาย ท่านใดที่สนใจขอรับทุน สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 6 โทร.0-2290-2378 E-mail: hrd@muangthai.co.th ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.muangthai.co.th

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.muangthai.co.th/webmtl/Default.aspx?tabid=132

ที่มา : igogrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ