เรียนต่อประเทศเยอรมันผ่านทุน DAAD ประจำปี 2012

ประเทศเยอรมัน มอบทุนทุน Public Policy and Good Governance (PPGG) ซึ่งเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขานโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับสังคม การเมือง เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นำกลับมาพัฒนาประเทศบ้านเกิด ผู้สมัครจะเลือกสมัครได้จากรายชื่อสาขาวิชาเรียนที่ทุนกำหนดให้เท่านั้น ซึ่งแต่ละทุนจะกำหนดให้เรียนเป็นภาษาเยอรมันหรืออังกฤษ หรืออาจจะทั้งสองภาษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ต้องจบการศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่นานกว่า 6 ปี
– สำหรับโปรแกรมทุนที่ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (at least 550 คะแนนสำหรับข้อสอบแบบ paper based, 213 คะแนนสำหรับข้อสอบแบบ computer based หรือ 80 คะแนนสำหรับข้อสอบแบบ internet based) หรือ IELT (คะแนนทุกส่วนรวมกัน ไม่น้อยกว่า 6)
– สำหรับโปรแกรมทุนที่ใช้ภาษาเยอรมัน หรือ ทั้งสองภาษา ผู้สมัครต้องเรียนจบคอร์ส ภาษาเยอรมันระดับ A2 (320 ชม.) โดยสมบูรณ์

หมายเหตุ ทาง DAAD จะให้ทุนเรียนภาษาเยอรมันก่อนเริ่มเรียนจริง 6 เดือน ทุนเรียนภาษานี้ถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของทุน ดังนั้นผู้ที่ตอบรับทุนต้องเดินทางไปเรียนภาษาที่ประเทศเยอรมันให้ครบตามเวลาที่กำหนด ก่อนที่จะเริ่มเรียนปริญญาโท

รายละเอียดเอกสารสมัครทุนและเงื่อนไขในการสมัครทุนล่าสุด กรุณาเช็กทางเว็บไซต์ www.daad.or.th

ปิดรับสมัคร: วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DAAD Information Center Bangkok 18/1 ซอยเกอเธ่, สาทร 1, กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ 02 286 8708-9? โทรสาร 02 286 4845 Email : info@daad.or.th?? Web: www.daad.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ