เรียนต่อปริญญาโทในสวิสเซอร์แลนด์ กับทุนรัฐบาลสวิส

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาไทย เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

มหาวิทยาลัยต่างๆประกอบไปด้วย
– Universit?t Basel – www.unibas.ch/
– Universit?t Bern – www.unibe.ch/
– Universit? de Fribourg – www.unifr.ch/
– Universit? de Gen?ve – www.unige.ch/
– ?cole Polytechnique F?d?rale de Lausanne – www.epfl.ch/
– Universit? de Lausanne – www.unil.ch/
– Universit?t Luzern – www.unilu.ch/
– Universit? de Neuch?tel – www.unine.ch/
– Universit?t St. Gallen – www.unisg.ch
– Eidgen?ssische Technische Hochschule Z?rich – www.ethz.ch/
– Universit?t Z?rich – www.uzh.ch/
– Universit? della Svizzera italiana – www.usi.ch/

ทุนรัฐบาลสวิสกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้
1.มีอายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบการศึกษาระดีบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาและผลการเรียน
3.มีความรู้ในภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออิตาเลียน และผ่านการทดสอบทางภาษามาแล้ว

ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบสมัคร (ให้พิมพ์ออกมา ห้ามเขียนด้วยลายมือ)
2.สำเนาวุฒิการศึกษา
3.หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน
4.ประวัติผู้สมัคร
5.ใบรับรองสุขภาพ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ เลขที่ 35 ถนนวิทยุ(เหนือ) กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2674-6900 โทรสาร: 0-2674-6901
E-mail: ban.vertretung@eda.admin.ch
Website: www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_en.html หรือ www.eda.admin.ch/bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ