เรียนต่อป.โท อเมริกากับทุนโครงการ University Staff Development Program

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นนี้ มีชื่อโครงการว่า University Staff Development Program เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถในประเทศไทย ให้ได้ไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา

ถึงแม้ว่าระดับปริญญาโทจะใช้เวลาสองปีในการเรียน แต่ทุนที่มอบให้จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง การดำรงชีพ แต่สำหรับในปีที่ 2 จะพิจารณาอีกทีหนึ่ง ขึ้นอยู่กับผลงานของผู้เรียน

ผู้ที่สามารถจะสมัครทุนนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ
– มีสัญชาติไทย
– จบปริญญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
– คะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป
– หากจบปริญญาตรีจากต่างประเทศ ต้องกลับมาอยู่ไทยมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
– ไม่รับสมัครในสาขาแพทย์ สาธารณสุข และพยาบาลครับ

ในส่วนของเอกสารการสมัคร ต้องเตรียมเอกสารทั้งหมด 4 อย่าง ประกอบไปด้วย
– ใบสมัครจำนวน 4 แผ่น พร้อมรูปถ่าย 3 รูป
– ใบแสดงผลการเรียนระดับป.ตรี จำนวน 4 ชุด
– ผลสอบ TOEFL จำนวน 4 ชุด
– จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ ปิดผนึกให้เรียบร้อย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิฟุลไบรท์? ตึกไทวา 1 ชั้น 3 21/5 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์: www.fulbrightthai.org

รีบสมัครก่อนหมดเขตในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ? : )

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ