เรื่องที่นายจ้างให้ความสำคัญมากที่สุด!! สำหรับการคัดเลือกเด็กจบใหม่เข้าทำงาน

  สำหรับวันนี้ทาง ScholarShip.in.th...