เรื่องเล่าจากรุ่นพี่โครงการเด็กช่างสร้างชาติ…10 เทคนิคดีๆ สำหรับผู้เลือกเรียนสายช่างเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่ ScholarShip.in.th...