เลขาธิการ ASEAN บรรยายเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?แนวคิด โอกาส และความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน?

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นวิทยากรแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้ตระหนักในความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558

ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ