เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปี 2557

มาดูกันต่อในส่วนของทุนการศึกษาต่อไปที่ ScholarShip.in.th หยิบมาฝากเพื่อน ๆ กันเลยนะครับ ทุนการศึกษานี้ก็เป็นทุนที่พวกเราคุ้นเคยกันพอสมควรด้วยครับ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อไปศึกษาและพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษาครับ

สำหรับเป้าหมายในการมอบทุนครั้งนี้ก็คือ การสร้างความเข้าใจอันดี และการอย่รู่วมกัน ในด้านการใช้ทักษะ ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตวามเป็นอยู่ จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างลงตัว

 

afs-scholarship

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – มีสัญชาติไทย
 – เป็นผู้ที่เกิดในช่วงระหว่าง 30 มิถุนายน 2540 ถึง 31 ธันวาคม 2542
 – กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557 และไม่ได้เป็นนักศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน
 – ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานี้ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
 – มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 – มีผลการเรียนเทอมสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.30 และไม่ได้ติด 0 หรือ ร หรือหมดสิทธิสอบ

 

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องออกเงินในบางส่วนด้วยตนเองด้วยครับ ดังนี้
– 13,600 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 420,000 บาท – ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
– 11,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 340,000 บาท – ประเทศอาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์ รัสเซีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และจีน (อยู่หอพัก)
– 10,000 ดอลล่าร์า หรือประมาณ 310,000 บาท – ประเทศเบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โบลิเวีย โคลอมเบีย โดมินิกัน สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย ปานามา ปารากวัย เปรู ปอร์ตุเกส และสโลวาเกีย
– 9,100 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 282,000 บาท – ประเทศเซอร์เบีย ตุรกี และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
– 7,900 ดอลล่าร์า หรือประมาณ 245,000 บาท – ประเทศอินเดีย และฟิลิปปินส์
– 7,200 ดอลล่าร์า หรือประมาณ 223,000 บาท – ประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
– ในส่วนของประเทศที่นอกเหนือจากประเทศในข้อ 1- 6 มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

Bruges-Belgium

 

ทุนการศึกษาในประเภทต่าง ๆ

 – ทุน Corporate Scholar Program (CSP)
– ผู้สมัครต้องเป็นบุตร-ธิดาของพนักงานบริษัท หน่วยงาน และองค์กรเจ้าของทุน

 

 – ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Financial Aid Scholarships)
– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2.80 และต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร และ มส
– มีความสามารถพิเศษ เช่น ในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ
– มีผลงานด้านการช่วยเหลือชุมชน จิตอาสา หรือการเป็นผู้นำในโรงเรียน
– บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท

 

 – ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study)
– นับถือศาสนาอิสลาม
– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.0 และต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร และ มส
– บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

usa-scholarship

 

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) หรือ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต หรือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

หรือติดต่อได้โดยตรงที่ ฝ่ายคัดเลือก ส่งเสริมอาสาสมัครและพัฒนาโครงการ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย  Tel:  0 2980 1002-6 ต่อ 502 ถึง 509 โดยจะปิดรับสมัครวันที่  20 พฤษภาคม 2557 นี้

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนนี้ได้ที่ เวปไซต์หลัก  หรือ Facebook: AFS Intercultural Programs Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ