แนะนำเรียนต่อด้านการท่องเที่ยว University of Queensland

มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) หรือนิยมเรียกกันว่า UQ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐตั้งอยู่ที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909 นับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์และเก่าแก่อันดับที่ 5 ของประเทศ

วิทยาลัยการท่องเที่ยว (School of Tourism) ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เป็นแห่งเดียวในออสเตรเลียที่ได้การรับรองคุณภาพการศึกษาจากองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโทวิจัย อาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงโดดเด่นในสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีผลงานวิจัยและงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เสมอ ๆ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและทั่วโลกว่าเป็นศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการวิจัยชั้นแนวหน้าในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมโยงกับภาครัฐและอุตสาหกรรม ตลอดจนมหาวิทยาลัยอื่นๆ และองค์กรต่างๆ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้

Bachelor of Business (Hospitality Management)
หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 3 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี 8,650 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 259,500 บาท

Bachelor of Business Management (Honours) in Hospitality Management

หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 1 ปี? ค่าธรรมเนียมรายปี 18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 540,000 บาท

Bachelor of International Hotel and Tourism Management
หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 3 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี 8,650 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 259,500 บาท

Bachelor of International Hotel and Tourism Management (Honours)
หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 1 ปี? ค่าธรรมเนียมรายปี 18,150 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 544,500 บาท

Bachelor of International Hotel and Tourism Management (Hotel Management)
หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 3 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี 8,650 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 259,500 บาท

Graduate Certificate in International Hotel and Tourism Management
หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 6 เดือน? ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 11,350ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 340,500 บาท เริ่มเรียนต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมปีถัดไป

Graduate Diploma in International Hotel and Tourism Management
หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 1 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี 22,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 681,000 บาท เริ่มเรียนต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมปีถัดไป

Master of International Hotel and Tourism Management (Hotel Management)

หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน ค่าธรรมเนียมรายปี 22,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 681,000 บาท เริ่มเรียนต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมปีถัดไป

Master of International Hotel and Tourism Management (Advanced) (Hotel Management)
หลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรไม่เต็มเวลา ระยะเวลาเรียน 2 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี 22,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประมาณ 681,000 บาท เริ่มเรียนต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมปีถัดไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
School of Tourism, The University of Queensland, St Lucia Campus, General Purpose North 3 (Bld 39A), CNR of Campbell Rd and Blair Dr, Brisbane Qld 4072 Australia
โทรศัพท์: +61 7 3346 8717
โทรสาร: +61 7 3346 8716
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์ http://tourism.uq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ