โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน USA ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบฟรีโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (Free Test Day) คือ วันจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟังและการอ่าน สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ High School Student Exchange in USA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสอบ

วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการให้กับนักเรียนผู้สมัครโครงการทุนนักเรียน แลกเปลี่ยน ซึ่งโดยปกติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบประมาณ 300 บาทต่อการสอบ 1 ครั้ง

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และมีการติดต่อกับประเทศอื่นๆจากทั่วทุกทวีป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร แต่เหตุสืบเนื่องมาจากประเทศไทย ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติและไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับคนต่างชาติ

ถึงแม้ว่าเยาวชนไทยจะมีทักษะความสามารถที่ดีไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่อุปสรรคทางด้านภาษา ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ความสามารถของเด็กไทย ถูกจำกัดไว้ในวงแคบๆเฉพาะในประเทศเท่านั้น

ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนต่อต่างประเทศ และใช้ชีวิตในประเทศที่มีความเป็นสากล พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และเป็นชาติมหาอำนาจของโลกอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา นับเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวจากสังคมไทยสู่ สังคมโลก และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นสากล

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถดูได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร : 026503532-3 หรือ 0890063218
E-mail : info@ieo.co.th
Website : http://www.ieostudyabroad.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ