โครงการทุนปริญญาโท VLIR-UOS Scholarships ประเทศเบลเยียม

โครงการทุนการศึกษา VLIR-UOS Scholarships เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเบลเยี่ยมและวิทยาลัยนานาชาติประเทศเบลเยียม มอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อที่ประเทศเบลเยี่ยม ประจำปี 2012
หลักสูตรที่ให้ทุนจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทของทางมหาวิทยาลัย Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent และ Vrije Universiteit Brussel

ทุนนี้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเอาไว้ดังนี้
1.เป็นพลเมืองของประเทศแอฟริกา หรือเอเชีย (แน่นอนว่านักเรียนไทยสามารถสมัครได้)
2.มีอายุไม่เกิน 40 ปี ในการเรียนต่อปริญญาโท
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีผลคะแนน TOEFL 550 หรือ? IELTS 6.5

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงปลายเดือนมกราคม 2555 โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรง

ผู้สมัครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่? www.scholarships.vliruos.be

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ