โครงการทุนศึกษาของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เรียนต่อปริญญาโท

โครงการทุนศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เป็นโครงการที่ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพภายในองค์กร ของสมาชิกประเทศกำลังพัฒนา จำนวน 61 ประเทศ

โดย พัฒนาในด้านการอบรม พัฒนา (หลักสูตรระยะสั้น) การให้การศึกษาในระดับปริญญาโท เอก แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือนักวิชาการระดับกลาง

ครึ่งหนึ่งของทุนจะให้แก่ผู้สมัครสตรี ส่วนอีกครึ่งให้กับชาติทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีทุนในรูปแบบเป็นคณะจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่พิจารณาโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศต่าง ๆ

สำหรับทุนปริญญาโท หมดเขตรับสมัครในภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 หรือก่อนวันปิดสมัครเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร


สำหรับประเภททุนในโครงการนี้ หรือ NFP sub-programmes มีดังต่อไปนี้
– Fellowships for master?s degree programmes
– Fellowships for short courses
– Fellowships for PhD studies
– Refresher courses

การสมัครขอทุนไม่ว่าจะเป็นระดับ Master หรือ PhD ผู้สมัครต้องได้รับการยินยอมรับเข้าศึกษา หรือ admission จากสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์ก่อน จึงจะสามารถนำมาดำเนินการสมัครขอทุน ที่ Netherlands embassy หรือ? Consulate ใน ประเทศของผู้สมัคร อย่างไรก็ตาม ควรติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลอย่างละเอียด และคำแนะนำจากหน่วยงานการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นสถานทูต สถานกงสุล หรือ? Nuffic Neso office

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูจาก URL ต่อไปนี้
http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/the-netherlands-fellowship-programmes

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ