โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 2552

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา โดยส่งโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกเป็น ?ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552? โดยมีหัวข้อในการส่งโครงงานดังนี้

1.การบริโภคอย่างยั่งยืน
2.การเสริมสร้างความภาคภูมิใจด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3.การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ
4.ประเด็นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

โดย ที่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 คนแรก จะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทัศนศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ถึง 1 สัปดาห์ โดย ไบเออร์ เอจี ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พร้อมทุนการศึกษาสนับสนุนเพื่อทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงงานที่เสนอเข้ามา จำนวน 20000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bayer.co.th และ www.obec.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-2616-6749-50

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ