โครงการประกวดคำขวัญบริษัทเพื่อชิงทุนเรียนฟรีประเทศอังกฤษ

Inter Academic Advisor จัดโครงการประกวดคำขวัญบริษัทเพื่อชิงทุนเรียนฟรีประเทศอังกฤษ

กติกาในการประกวดคำขวัญบริษัท
1. เขียนคำขวัญบริษัทพร้อมระบุประเทศ และเหตุผลที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่จำกัดความยาวเพราะเราเชื่อว่า ?ความหมายมีค่ามากกว่าตัวอักษร? ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้เข้าประกวด 1 คนส่งได้มากถึง 3 แนวคิด ที่ไม่ซ้ำกัน

2. ผู้เข้าประกวดต้องระบุ
– ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่จริง
– พร้อมระบุสถานศึกษา ระดับการศึกษา
– เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
– อีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก
– ระบุชื่อบุคคลที่สามารถรับรองหรืออ้างอิงข้อมูลผู้ประกวดได้ (ชื่อผู้ปกครองหรือญาติ พร้อมทั้ง อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์)
3. ระบุว่าทราบข่าวการประกวดจากสื่อใด เช่น จากสถานศึกษา เวปไซด์ เป็นต้น
4. เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบตามที่ระบุข้างต้น

รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า
รางวัลที่ 1 ทุนเรียนฟรีที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2 สัปดาห์ (ฟรีทุกอย่าง) มูลค่ารวม 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลพิเศษสาหรับทุกท่านที่ส่งประกวดคำขวัญ จับฉลาก ลุ้น ไอแพด 1 เครื่อง และทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท จานวน 10 รางวัล และในวันมอบทุนการศึกษา จับฉลาก ไอแพด อีก 1 เครื่อง มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท จานวน 5 ทุน (เฉพาะผู้เข้าร่วมงานและได้ส่งประกวดคาขวัญแล้วเท่านั้น ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า )

วันเวลาการรับสมัครและประกาศผล
1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2555
2. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 13 มีนาคม 2555
3. มอบรางวัล ณ บริษัท อินเตอร์ อะคาเดมิค วันที่ 17 มีนาคม 2555

ช่องทางการส่งผลงาน
1. เขียนในอีเมล์ แล้วส่งมาที่ info@inter-academic.com
2. ส่งข้อความ (Private Messege) หรือ โพสหน้า Wall ใน Facebook InterAcademic Chiangmai
3. แวะมาส่งต้นฉบับที่บริษัทตามที่อยู่ นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ถนนศิริมังคจารย์ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง เชียงใหม่ 50100 โทร: 053-218722 โทรสาร: 053-218723 มือถือ 086-9243954, 080-7698500
4. ยื่นผลงานกับเจ้าหน้าที่ตามบูธประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 40 %
2. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ทันสมัย 25%
3. สื่อความหมายชัดเจน จดจาได้ง่า 25%
4. อื่นๆ 10%

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 1) มัธยม ต้น – ปลาย หรือเทียบเท่า 2) มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
3. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
4. รางวัลที่ชนะเลิศ 1 จะได้ไปเรียนและท่องเที่ยวประเทศอังกฤษฟรีทุกอย่าง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยพักอาศัยกับครอบครัวชาวอังกฤษ และร่วมเรียนกับเพื่อนต่างชาติ
5. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ทางศูนย์แนะแนวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-218722-3, 080-7698500, 086-9243954 www.inter-academic.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ