โครงการประกวดออกแบบกระเป๋า EastPak ชิงเงินกว่า 200,000 บาท

หลังจากที่ได้เคยมอบทุนเรียนต่อด้านศิลปะ ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน...